True
Amusement.TV - TV kijken via internet, de beste Amusement tv-programma's bij elkaar! Nederland.FM   Nederland.TV   Contact   Privacy & Cookies  

Wilde ganzen - Alle afleveringen
Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Ethiopië

Ethiopië is volop in ontwikkeling, maar helaas is er nog steeds weinig begrip voor mensen met een beperking. Dat willen we graag veranderen door kinderen uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. Nu krijgen ze vaak geen onderwijs, hebben veel minder kans op de arbeidsmarkt en blijven afhankelijk. Met dit project investeren we in beter onderwijs, waardoor kinderen ontdekken dat ze veel meer in hun mars hebben dan de omgeving altijd tegen ze heeft gezegd. Het plan is om docenten een speciaal trainingsprogramma te laten volgen, zodat ze beter lesgeven en ouders bewust te maken van de potentie van hun eigen kinderen.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Ghana

In Ghana wordt dankzij de vele donateurs een kraamkliniek geholpen, een plek waar vrouwen veilig kunnen bevallen en waar met hun waardigheid en privacy rekening wordt gehouden. Het ziekenhuis is een goede leerplek voor artsen en verzorgend personeel in opleiding. Na hun training komen velen van hen terecht in kleine gezondheidsposten in afgelegen delen van Ghana. Zo wordt kennis verspreid. Er is al een nieuw gebouw met verloskamers, een operatiekamer, couveuse- afdeling en een onderwijsruimte. De wens is om tussen het oude en nieuwe gebouw een verbindingsstuk te maken en de oude verloskamers te renoveren.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Indonesië

In het dorp Kroya willen ze graag een kliniek bouwen en een ambulance aanschaffen. Iedereen uit het dorp kan hier straks terecht voor moeder- en kindzorg, onderzoeken en eerste hulp. Ook wordt er voorlichting gegeven. De ambulance is nodig voor mensen die naar het ziekenhuis moeten. En om gelijk optimaal gebruik te maken van deze wagen, wordt deze ook inzetbaar als brandweerwagen, watertappunt en lijkwagen. De bewoners helpen mee: wie het kan, geeft een kleine bijdrage.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Nepal

In Nepal komt het voor dat zelfs kleuters aan het werk worden gezet. Om dat te voorkomen is het belangrijk dat ze naar school kunnen. Dat kan in het dorp Gotihawa. De kleuters krijgen hier les in de open lucht, maar dat is niet handig. Als het regent worden ze kletsnat en je moet ze constant in de gaten houden, zodat ze niet weglopen. Daarom komen de ouders nu in actie. Ze willen de basisschool graag uitbreiden met een kleuterschool met een omheining om het plein, zodat de kleuters een veilige start krijgen en zich volop kunnen ontwikkelen. De juf wordt betaald door de overheid, het gebouw moeten de ouders zelf financieren.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Kenia

Studenten in Nairobi krijgen een horecavakopleiding en worden geholpen bij het vinden van een baan. Voor extra inkomsten heeft de school een eigen hostel. Zo verdienen ze geld met toeristen en reizigers die er overnachten. Ze willen graag uitbreiden met een nieuwe keuken, zodat nog meer studenten een opleiding in de horeca, tot kok of kelner krijgen. De maaltijden die ze maken, verkopen ze aan gasten van het hostel, de broden die ze bakken gaan naar de ambassades. De inkomsten komen ten goede aan de school.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: India

Arme mensen in India krijgen te weinig gezonde voeding en de hygiëne laat te wensen over. Goede zorg is voor hen van levensbelang. Ze kunnen terecht in het ziekenhuis in Patna, maar dit is oud en heeft te weinig plek. Ze zijn al begonnen met de bouw uit eigen geld, maar er is ook een grote behoefte aan bedden, hartmonitoren en andere medische apparatuur, zodat straks 10.000 patiënten hiernaartoe kunnen.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Tanzania

In Matamba zijn dertig weeskinderen die bij familie opgroeien. Maar lang niet elke familie kan de extra kosten die een nieuw gezinslid met zich meebrengt, betalen. Ze kunnen financiële hulp voor de aanschaf van uniformen en schoolgeld goed gebruiken. Zo hebben ze niet alleen een fijn thuis, maar ook een school waar ze zich verder kunnen ontwikkelen.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Libanon

Duurzame ontwikkelingsprojecten, opgezet door bevlogen Nederlanders samen met de lokale bevolking.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Oeganda

Een jeugdcentrum in een dorp vlak bij de hoofdstad van Oeganda wil de leesvaardigheid van jonge kinderen uit arme gezinnen verbeteren en meiden meer zelfvertrouwen geven. Op school is nauwelijks lesmateriaal, klassen zijn overvol en er is geen meubilair om geconcentreerd te kunnen werken. Door de coronacrisis zijn inmiddels veel scholen gesloten, waardoor de meiden nog kwetsbaarder zijn. Het gebeurt regelmatig dat ze zich om laten kopen in ruil voor bijvoorbeeld seksuele handelingen. Het plan is om 2500 kinderen uit arme gezinnen te leren lezen en meiden te leren beter voor zichzelf op te laten komen.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: India

Ieder kind verdient een thuis in een liefdevolle omgeving. Ook de straatkinderen in Bangalore die op stations, parkeerplaatsen en markten slapen. Families worden opgespoord om zo veel mogelijk kinderen terug naar huis te begeleiden. Als dat niet lukt, krijgen de straatkinderen hulp bij hun dagelijkse problemen en worden ze gemotiveerd een opleiding te volgen en werk te vinden. De kinderen van wie geen familie te achterhalen is, kunnen bij een pleeggezin terecht. Zo kunnen ze in een eigen bed slapen, naar school en krijgen ze een betere toekomst. De gemotiveerde pleegouders willen de voormalige straatkinderen met alle liefde verzorgen.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Wit-Rusland

In Wit-Rusland worden veel zaken door de overheid geregeld. Dit geldt alleen niet voor de zorg voor kinderen met een beperking, waardoor ze vaak niet naar school kunnen. In Yelsk staat een dagopvang voor deze kinderen. Enthousiaste begeleiders, therapeuten en vrijwilligers proberen hier met minimale middelen het maximaal haalbare te realiseren. Vanbinnen is het goed onderhouden, maar buiten ziet het er nogal troosteloos uit, waardoor de kinderen eigenlijk nooit buiten spelen. De wens is een speeltuin met leuke, educatieve toestellen, zodat ze heerlijk spelenderwijs kunnen leren.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Tanzania

Duurzame ontwikkelingsprojecten, opgezet door bevlogen Nederlanders samen met de lokale bevolking.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Lesotho

In een bergachtig gebied in Lesotho gaan ruim 650 kinderen naar de Semonkong High School. Daar krijgen ze goed onderwijs, zodat de kinderen een beter toekomstperspectief krijgen. De wens is een hal waar activiteiten voor de school en het hele dorp worden georganiseerd.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Nepal

In Nepal hebben ouders van kinderen met autisme zelf een zorgcentrum opgericht. Kinderen krijgen hier behandelingen van een fysiotherapeut en gaan er naar school. Graag willen ze ook gedragstherapie en spraaktraining voor de kinderen en voorlichting voor de buitenwereld aan gaan bieden.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Gambia

Duurzame ontwikkelingsprojecten, opgezet door bevlogen Nederlanders samen met de lokale bevolking.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Ghana

Elke dag trekken meisjes uit de arme noordelijke regio's van Ghana naar de steden om werk te zoeken. Daar belanden ze op straat, met alle gevaren van dien. Een succesvol trainingscentrum in Kumasi geeft voormalige straatmeisjes een opleiding. Graag willen ze nu uitbreiden met een kapperszaak, kledingmakerij en winkel.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Corona

Duurzame ontwikkelingsprojecten, opgezet door bevlogen Nederlanders samen met de lokale bevolking.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: India

India is met een grote inhaalslag bezig, zowel op het gebied van onderwijs, als in de zorg. Maar helaas kunnen veel arme mensen goede medische zorg niet betalen. Gelukkig kunnen zij terecht in het St. Thomas Hospital in de stad Chennai, dat goedkoop of soms zelf gratis is. Alleen kampt dit ziekenhuis met een probleem: het is niet aangesloten op een waterleiding. Water wordt gehaald uit putten en als er niet genoeg is, moet het ingekocht worden, wat veel geld kost. De wens is om regenwater op te vangen in twee grote tanks. Die kostenbesparing kan dan weer naar de medische zorg gaan.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Gambia

Door een tekort aan financiën staat de bouw van een basisschool in het dorp Aljamdu stil en dat terwijl het bijna af is. Het geraamte van het schoolgebouw staat. Een waterput en zonnepanelen zijn aangelegd. Ook is gestart met de bouw van de schoolkeuken, zodat kinderen dagelijks een maaltijd zullen krijgen. De dorpsbewoners en de lokale overheid willen niets liever dan de bouw zo snel mogelijk voortzetten, zodat de kinderen straks weer naar school kunnen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat dit project wordt afgemaakt en 187 kinderen in hun eigen dorp naar school kunnen.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Kenia

In het dorp Kangundo in Kenia staat een basisschool. Door de slechte staat van het gebouw moet deze sluiten, waardoor ruim tweehonderd kinderen niet meer naar school kunnen. Er is veel armoede in het dorp. Ouders zijn verslaafd, er is huiselijk geweld en veel meisjes raken op jonge leeftijd zwanger. School was altijd een veilige haven. Het is dus heel belangrijk dat er een nieuw gebouw komt waar de kinderen weer les kunnen krijgen.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: India

In de regio Villupuram staat een school voor kinderen met een beperking. En dat is bijzonder, want meestal schaamt de familie zich en worden ze thuisgehouden. Helaas valt de stroom vaak uit, waardoor de ventilatoren en computers niet gebruikt kunnen worden en de oogsten mislukken in de moestuin, omdat de grond te droog is. Met de aanleg van een waterput en het plaatsen van zonnepanelen helpen we de school enorm.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Zimbabwe

In twee afgelegen dorpen in Zimbabwe is er een gebrek aan leerkrachten. Het schoolbestuur wil graag huizen voor de docenten bouwen. Zo hoeven ze niet meer te reizen en blijven ze langer op de school werken. 1600 kinderen krijgen straks goed onderwijs waardoor hun toekomstperspectief beter wordt.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Sri Lanka

In het dorp Talpe in Sri Lanka zijn de ouders echte aanpakkers. Grote tegenslagen, zoals de tsunami in 2004, kwamen ze te boven en een paar jaar geleden hebben ze een school voor hun kinderen gebouwd. Deze school voor vier- tot zesjarigen is belangrijk, want zonder voorbereidend onderwijs is het voor kinderen in Sri Lanka moeilijk om de basisschool af te maken. Met tachtig kinderen zit de school propvol. Er staan nu zelfs twintig kinderen op de wachtlijst. Hoog tijd dus om uit te breiden. En opnieuw zijn de ouders bereid de schouders eronder te zetten. De wens is een nieuw gebouw met een bibliotheek, docentenkamer, sanitair en een computerlokaal.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Peru

In Peru is Spaans de officiële taal. Maar in de dorpen in de berggebieden spreken ze de Incataal en dat zorgt voor leerachterstanden, discriminatie en problemen op de arbeidsmarkt. De kwaliteit van het onderwijs is overal in de regio erg laag. Leerkrachten zijn slecht opgeleid, hebben weinig kennis van de oorspronkelijke cultuur en spreken vaak alleen maar Spaans, waardoor de kinderen niet goed begeleid worden. De wens is tweetalig intercultureel onderwijs, inclusief seksuele voorlichting. Want ook dat is hard nodig. Op het platteland is regelmatig sprake van misbruik en tienerzwangerschappen. Met de juiste kennis kunnen we dit hopelijk voorkomen.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: India

In India gaan meiden uit arme gezinnen vaak niet naar school. Vaak worden ze op 13-jarige leeftijd al uitgehuwelijkt. Steven Vidyaakar richtte in de buurt van Chennai het Jeevan Community College op. Al meer dan 800 meiden zijn hier afgestudeerd en hebben een goede baan gevonden. Ze zijn onafhankelijk, voelen zich sterker en hebben meer aanzien. Dat willen graag meer meisjes. Daarom wil de school graag renoveren en uitbreiden.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Malawi

Duurzame ontwikkelingsprojecten, opgezet door bevlogen Nederlanders samen met de lokale bevolking.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Indonesië

Duurzame ontwikkelingsprojecten, opgezet door bevlogen Nederlanders samen met de lokale bevolking.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Zuid-Afrika

In een township in Zuid-Afrika staat een centrum voor mensen met een beperking, een groep die moeilijk wordt geaccepteerd in de maatschappij en vaak genegeerd wordt. In het centrum zijn ze wel welkom. Ze krijgen onderwijs, deskundige begeleiding, dagbesteding en een warme maaltijd. De wens is een nieuw gebouw dat voldoet aan de eisen van de overheid, zodat het centrum in de toekomst structurele subsidie kan krijgen.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Bosnië en Herzegovina

Het is 25 jaar geleden dat Srebrenica werd ingenomen en meer dan achtduizend mannen en jongens werden vermoord. De overgebleven vrouwen zijn nu op leeftijd en er komt voor hen een zorgcentrum.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Libanon

Een aantal jaar geleden hielp Wilde Ganzen bij de uitbreiding van een kinderopvang in een Palestijns vluchtelingenkamp in Libanon. Er zijn nog een paar dingen te doen.